History Marketing: Att använda företagets historia i kommunikation och marknadsföring

År 2003 släppte Alexander Schug boken “History marketing; Ein Leitfaden zum Umgang mit Geschichte in Unternehmen Schung” som snabbt blev omtalad världen över. Schug är historiker och har jobbat som rådgivare på framstående tyska kommunikationsbyråer med fokus på företagshistoria.  Tillsammans med Hilmar Sack bildade Schug år 2000 kommunikationsbyrån Vergangenheitsagentur som fokuserar på att hjälpa klienterna med historisk marknadsföring.

I början av oktober år 2010 gavs boken ut på svenska, då med titeln History marketing; Använd företagets historia i kommunikation och marknadsföring. Den var inte bara översätt utan även anpassad för den svenska marknaden genom exempel på hur svenska företag arbetat med History marketing. Vid bokens publicering anordnade Centrum för näringslivhistoria ett seminarium där History marketing diskuterades av och med det svenska näringslivet.

Boken består av fyra kapitel; Nyttan med history marketing, History marketing i praktiken, Case och Vägen till ett eget företagsarkiv. Första kapitlet handlar om varför man ska använda History marketing och hur man ska förhålla sig till den sortens marknadsföring. I andra kapitlet visas hur man använder History marketing rent praktiskt. Hur man sätter upp mål för sin hisoriska marknadsföring, hur man kan höja företagets status och hur man kan kommersialisera på historien tas bland annat upp. I kapitlet med Cases visas hur svenska företag har arbetat med historisk marknadsföring och i sista kapitlet beskrivs hur man skaffar ett eget företagsarkiv.

Gillar man marknadsföring tycker jag absolut att man ska läsa den här boken. Kapitlet med cases är väldigt intressant och inspirerande. Man blir också mer uppmärksam på hur företag på marknaden redan använder historisk marknadsföring och har gjort det en längre tid.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s