Utmana varumärket! Ökad effektivitet med inkongruent kommunikation

Utmana varumärket! Ökad effektivitet med inkongruent kommunikation är skriven av Fredrik Törn som är ekonomie doktor och arbetar som forskare och lärare i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är även en del av Center for consumer marketing (CCM). Boken är en del av den vetenskapliga skriftserien Forskning i Fickformat som är ett samarbete mellan Ekonomiska forskningsinstitutet (EFI) vid Handelshögskolan i Stockholm och PricewaterhouseCoopers. Enligt EFI och PricewaterhouseCoopers finns skriftserien för att sprida forskning om ekonomi och samhälle genom huvudsakligen nydisputerade forskare som är verksamma vid Handelshögskolan.

Fredrik Törn har alltså skrivit om inkongruent kommunikation. Det innebär att företag, i sin marknadsföring, använder sig av budskap som skiljer sig från konsumentens associationer av varumärket. Törn menar att konsumenter översköljs med väldigt mycket information i dagens samhälle och lägger ner väldigt lite tid med att ta till sig reklam. Enligt Törn får inkongruent kommunikation mer uppmärksamhet från konsumenterna då de måste tänka lite extra när reklamen inte stämmer överrens med deras tankar kring varumärket.

I boken presenteras först fördelarna och tankarna kring inkongruent kommunikation. Törn går sedan igenom veteskapliga utgångspunkter och hur man använder experiment som forskningsmetod. I andra hälften av boken presenteras tre olika studier som har gjorts av inkongruent reklam. De är effekter av varumärkesinkongruenta annonser, kändisar och affischnamn som inte passar ihop och varumärkesinkongruent medieplacering. Boken avslutas med författarens slutsatser och reflektioner.

Jag tycker att man ska läsa boken om man gillar att hitta nya vägar att kommunicera sitt varumärke. Boken var kort och forskningen presenterades väldigt förenklat vilket gjorde att det gick snabbt och lätt att läsa boken.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s