Ondskans Filosofi (Minitips)

Ondskans Filosofi är en bok skriven av filosofen Lars Fr. H. Svendsen som även skrivit Långtråkighetens Filosofi. I boken sammanfattar Svendsen religösa tänkare och filosofers tidigare diskussioner kring fenomenet ondska för att sedan diskutera ondska utifrån ett teologisk och antropologiskt perspektiv. Svendsen använder historiska och litterära händelser för att stödja sina resonemang. Han presenterar också en typologi över ondska och delar in den i fyra olika typer. Författaren avslutar boken med att resonera kring att ondska är ett praktiskt problem snarare än ett teoretiskt problem och att fokus borde ligga på att förhindra ondska istället för att försöka få reda på vad den kommer från.

Om du gillar filosofiska diskussioner, är intresserad av ondska som fenomen och vill läsa en intressant bok ska du läsa Ondskans filosofi.

71871_xl

Här kan du läsa om Ondskans Filosofi på dagensbok.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s