Common sense : intelligence as presented on popular television

Common sense : intelligence as presented on popular television är en antologi som handlar om bilden av intelligens och den intellektuella i media. Redaktör för boken är Lisa Holderman som är docent och studierektor vid institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap vid Arcadia University. Hennes forskning fokuserar främst på representationer av intelligens och intellektuella inom populärkulturen.

Boken handlar om konstruktionen av intelligens och intellektualitet i populärkulturen och vad de ger för sociokulturella effekter. Genom att undersöka olika tv-genres med hjälp av olika teorier och metoder undersöks en uppsjö av olika representationer av intelligens. Bokens utgår ifrån att kunskap och intelligens är en maktvaluta i dagens samhälle och att representationen i media upprätthåller en viss social ordning.

Jag gillar  Common sense : intelligence as presented on popular television då den tar upp exakt det jag är intresserad av. Den är dock skriven med akademiskt språk och på engelska vilket gör att den blir rätt trög att läsa. Trots detta tog jag mig igenom den av rent intresse, så länge man är intresserad av innehållet går den att ta sig igenom.

Är du intresserad av representationen av intelligens i media, intelligens som maktfaktor och analyser av tv-program tycker jag att du ska läsa Common sense : intelligence as presented on popular television. 

9780739115220_p0_v1_s260x420 (1)

Här kan du köpa boken på Bokus.se

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s